Saturs


Mail.lv POP3 IMAP SMTP adreses pasta programmu iestatījumiem

Lai veiktu pasta programmas iestatījumus Jums būs nepieciešama sekojoša informācija:
 
1. Jūsu e-pasta adrese (pastkastītes nosaukums/e-mail address) – tas ir pilns Jūsu pastkastītes nosaukums, tai skaitā nosaukums «@» zīme un domēna nosaukums.
Piemēram: login@mail.lv
 
2. Ienākošā servera adrese (IMAP/POP3 serveris): mx.mail.lv
     POP3 servera ports = 110;
     POP3S SSL port = 995;
     IMAP4 servera ports =143;
     IMAPs SSL = 993;

3. Izejošā servera adrese (SMTP serveris): smtp.mail.lv
     SMTP servera ports = 25;

Pasta programmas uzstādījumos nepieciešams uzstādīt, ka izejošā pasta serveris (SMTP serveris) pieprasa autorizāciju.
SMTP PLAIN authentication method: Password. 

4. Lielotāja vārds POP3 serverim – tas ir pastkastītes nosaukums bez domēna un «@» zīmes.
 
Piemēram: adresei login@mail.lv lietotāja vārds ir login.
 
5. Parole – esošā parole, kuru izmantojat, lai piekļūtu pastkastītei.